Tài liệu sửa chữa các lỗi xe nâng điện Komatsu FB10.13.15.18.20-12

Tài liệu sửa chữa các lỗi xe nâng điện Komatsu FB10.13.15.18.20-12 

Model AE50/AM50 Series  M236-242

Các Model

FB10/10F/14/14F/15/15F-12 M236-830001 and up FB18/18F/20A/20AF-12 M237-830001 and up FB15G/15GF/18G/18GF/20AG/20AGF-12 M243-830001 and up FB10M/10MF/13M/13MF-12 M240-825001 and up FB15M/15MF-12 M241-825001 and up FB18M/18MF/20M/20MF-12 M242-825001 and up

Bảng Code mã lỗi xe nâng điện Komatsu FB-12 Series

ABNORMAL CODE LIST

1. Alarm (ALA) Code

* Vehicle equipped with the tilt automatic horizontal function.

2. Error (ERR) Code

Code No. Content of Detection Remedy If not recovered

ALA-5206 The key switch is turned on when the lift lever is

in the position other than neutral position.

Return the lift lever in the neutral

position, turn off the key switch and

turn it on again.

< 70 – 24 >

ALA-5207 The key witch is turned on when the tilt lever is

in the position other than neutral position.

Return the tilt lever in the neutral

position, turn off the key switch and

turn it on again.

< 70 – 24 >

ALA-5208

The key switch is turned on when the ATT 1

lever is in the position other than neutral

position.

Return the ATT 1 lever in the neutral

position, turn off the key switch and

turn it on again.

< 70 – 25 >

ALA-5209

The key switch is turned on when the ATT 2

lever is in the position other than neutral

position.

Return the ATT 2 lever in the neutral

position, turn off the key switch and

turn it on again.

< 70 – 25 >

ALA-5210

The key switch is turned on when the ATT 3

lever is in the position other than neutral

position.

Return the ATT 3 lever in the neutral

position, turn off the key switch and

turn it on again.

< 70 – 26 >

ALA-5229* The tilt automatic horizontal stops at the

position before or after the completion position.

Return the tilt lever in the neutral

position and turn off the tilt

horizontal button.

< 70 – 26 >

ALA-5255*

The tilt automatic horizontal incorrectly is

operated.

1. The tilt lever is operated in the reverse

direction.

2. The tilt horizontal is operated when the tilt

lever is in the horizontal position.

3. The automatic horizontal is operated with the

cargo loaded.

1. Operate the tilt lever in the

horizontal direction.

2. Set the tilt lever in the position

other than horizontal position

and operate the automatic

horizontal.

3. Unload the cargo and operate

the automatic horizontal without

load.

< 70 – 27 >

Code No Content of Abnormality Go to Page

ERR-3082 The communication between travel (R) controller and travel (L) controller is abnormal. < 70 – 28 >

ERR-3084 The communication between travel (R) controller and cargo handling controller is abnormal. < 70 – 29 >

ERR-3281 The communication between travel (R) controller and travel (L) controller is abnormal. < 70 – 30 >

ERR-3284 The communication between cargo handling controller and travel (L) controller is abnormal. < 70 – 31 >

ERR-5081 The communication between travel (R) controller and cargo handling controller is abnormal. < 70 – 31 >

ERR-5082 The communication between travel (L) controller and cargo handling controller is abnormal. < 70 – 31 >

ERR-5085 The communication between proportional solenoid valve controller and cargo handling controller is

abnormal. < 70 – 32 >

ERR-5087 The communication between power supply controller and cargo handling controller is abnormal. < 70 – 33 >

ERR-5088 The communication cargo handling controller between cargo handling controller and power supply

controller is abnormal. < 70 – 33 >

ERR-5211 The lift lever signal is abnormal. < 70 – 33 >

ERR-5212 The tilt lever signal is abnormal. < 70 – 34 >

ERR-5213 The ATT 1 lever signal is abnormal. < 70 – 35 >

ERR-5214 The ATT 2 lever signal is abnormal. < 70 – 36 >

ERR-5215 The ATT 3 lever signal is abnormal. < 70 – 37

Vui lòng liên hệ với TFV để được biết thêm chi tiết về bảng mã lỗi 

Trở thành cộng tác viên của TFV
Trở thành cộng tác viên của TFV

Chúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.

Mua xe nâng trả góp bằng hình thức Thuê tài chính
Mua xe nâng trả góp bằng hình thức Thuê tài chính

Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.

Thông tin tư vấn từ các chuyên gia trong ngành
Thông tin tư vấn từ các chuyên gia trong ngành

Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới

Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội

TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.

Messenger Xe nâng TFV 0919159338